Leta i den här bloggen

onsdag 25 mars 2015

Diskriminering i mindre betydelse när socialavgiften för unga minskade

Bakgrunden är en skärmdump från debatten i riksdagen den 25 mars

Det blev som sagt ett ja till minskade socialavgifter för unga (SfU10).
Ur ett diskrimineringsperspektiv är detta beslut både positivt och negativt.
Rabatten sänks från 26 till 23 år vilket gör att särlagen gäller färre. För att försöka avskaffa en lag som utför diskriminering är det positivt att färre ska drabbas. Det går självklart att förändra så det bör gälla alla men då förlorar lagen sitt syfte. Problematiken med just sådana lagar som gynnar människor med viss ålder och den sänks drabbas även äldre. De äldre som skulle behöva ha hjälp för att komma in i arbetslivet prioriteras inte. Även om de skulle precis ha avslutat sina studier (vilket är självaste poängen).

Debatten handlade ytterst lite om diskriminering. Ordet i sig användes inte men Lotta Finstorp (M) sa i sitt anförande bland annat;
“/../unga vuxna är självklart inte en homogen grupp /../ människor är olika och har olika behov av stöd och hjälp/../”.
Jag ser det otroligt positivt att sådant kommer fram och jag hoppas att jag kommer höra mer av det från Lotta samt övriga riksdagsledamöter. Min önskan är självklart att man sedan börjar följa sådant fullt ut och börjar följa de lagar man själva har lagstiftat. I det här fallet, ålderdiskriminering


För er som vill veta mer i detalj vad de nya bestämmelserna gäller kan ni se här: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/SfU10/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar