Leta i den här bloggen

tisdag 31 mars 2015

Diskriminering behöver inga mellannamn


Om man är emot diskriminering har man ingen behov av andra namn i diskrimineringsområden som feminism, maskulinism, anti-rasist m.m. Människor ska inte ha ett behov att meddela att man stödjer alla mellannamn om man är emot diskriminering på riktigt. Det finns ingen tydlig nytta att meddela det om man kan direkt säga att man är emot diskriminering eftersom det ingår i alla områden.

Kan det vara så att människor som meddelar att de är feminister eller för jämställdhet, i själva verket inte är emot diskriminering?

Under många debatter på sociala nätverk och flera prenumerationer på ord i artiklar som klassas inom diskriminering har jag märkt att många inte står bakom diskriminering när man börjar rota lite i det. Något ännu tydligare ser man i diskrimineringslagen där man gör undantag i princip varje kapitel. Exempelvis står det ett flertal gånger att det är OK att diskriminera män och kvinnor om man har ett syfte med det. Syftet kan vara att arbeta för mer jämställdhet.

1. Varför ska man arbeta för just jämställdhet och inte emot diskriminering i sin helhet? Vad är det som gör att det är mer OK att diskriminera mellan könen än andra områden som vi klassar som diskriminering?

2. Vad är en bra anledning till att diskriminera just efter kön? Vad är det som gör att det blir mer jämställt genom att diskriminera? Och då syftar jag inte på pappret utan i praktiken? Vad är det som gör att det blir mer jämställt genom att diskriminera endast utifrån kön och inte läggning eller någon som har könsöverstigande identitet m.m?

För mig låter det helt oklart. Sådant kan mycket väl hända när man säger sig vara för jämställdhet. Man säger att det är diskriminering och använder den som en grund men när man använder diskriminering som grund i andra områden håller de sällan med. Detta är ett tydligt bevis att människor som kallar sig olika mellannamn inom diskriminering är i själva verket inte emot diskriminering utan använder det som ett slagord för att få sin vilja igenom.
Vi alla kan se skadorna de ha fått i vår lagbok.

Tillsammans kan vi bekämpa diskrimineringen. #ettordräcker // Jesper Ek

Länk till Diskrimineringslagen (2008:567)
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Diskrimineringslag-2008567_sfs-2008-567/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar