Leta i den här bloggen

måndag 3 augusti 2015

Hur bra är likabehandlingsplanen?

Enligt lag i diskrimineringslagen (2008:567) ska alla utbildningar bedriva målinriktat arbete för att aktivt främja  lika rättigheter och möjligheter för alla som deltar i eller söker till verksamheten [1].

Och detta gäller oavsett

"kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell
läggning."


Vet inte om ni lade märke till vad självaste lagen, diskrimineringslagen "glömde"

Följande står i första stycket i Diskrimineringslagen:

"Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering
och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter
oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Lag (2014:958)."


Med andra ord är det okej enligt staten att diskriminerar någon på skolan efter könsöverskridande identitet eller uttryck och ålder, som lagens ändamål är till för att skydda. Tydligen finner staten ingen anledning att främja lika rättigheter och möjligheter just i utbildningssyfte, som är en mänsklig rättighet.

Så hur kan man har ett förtroende av en sådan grundläggande lag när den utesluter vissa som vanligtvis skyddas av lagen?

Ur den synvinkeln är det inte underlig att skolinspektionen (som har ansvaret) lämnar allvarlig kritik till många skolor och förskolor [2].

När målen är så vaga och dåligt förankrade är det, precis som skolinspektionen säger, ett allvarligt problem. En hel del skolor har endast kartlagt problemen, utan att åtgärda för att reda ut dem.

Utvärderingarna har till stora delar varit bristfällig, och det är viktigt att detta gäller utbildningar, utbildningar som till stora delar är skolplikt, där elever som utvecklas blir kränkta, utan större åtgärder görs.

Likabehandlingsplanen blir absolut en punkt på min lista "Diskriminering i lagar" och problem vi har i våra skolor med otydlighet.

Tills vidare innan riksdagen åtgärder problemet (riksdagen ändrade lagen senast 26 juni 2014) kan det vara bra att ni själva som går eller arbetar i skolor och övriga utbildningsverksamheter besvara följande frågor:
(tänk på att planen är till för alla i verksamheten, elever, lärare, föräldrar..)

Kartläggning: Hur ser det ut idag och finns det det några problem som vi måste komma till rätta med?

Målet: Vad är målet (både långsiktigt och kortsiktigt)/ vad vill vi uppnå?

Hur ska vi nå dit och vad måste göras?

Ansvarig: Vem ska göra det och vem är ansvarig för att det blir gjort?

Planering: När ska det göras och vad måste göras (aktiviteter)?
(Kan vara bra att göra en planering)


En likabehandlingsplan bör ligga på skolans hemsida. Om det inte gör, kontakta skolan, de är skyldiga att visa planen till berörda.

[1] Diskrimineringslagen (2008:567)
[2] Boken "Pedagogiskt Arbete" (2013) s.114 Av Matts Dahlkwist

// Jesper Ek Inga kommentarer:

Skicka en kommentar