Leta i den här bloggen

söndag 19 juli 2015

Att jag blev så enspårig..

För några dagar sedan slog dig mig. Det är inte diskriminering att säga att ingen kvinna får göra det, att ingen ljushyad får göra det eller att ingen 3-åring får göra det.

Diskriminering är när någon inte får göra det trots att de skulle kunna göra det lika bra som alla andra eller kraven som är.

T.ex. är det inte diskriminering att ha åldersgräns om det finns bevis och fakta på att ingen under den ålder har möjlighet att exempelvis köra bil.

Diskriminering blir det om det nu skulle vara en person under den åldern som kunde köra bil lika bra eller bättre vad som krävs.

För mig kom det lite som en chock. Jag kunde inte fatta att jag fastnade i ett sådant enkelt spår. Att all åldersgränser är diskriminering, att all begränsningar på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning m.m. är diskriminering.

Diskriminering är när man begränsar någon trots ingen anledning finns.

Med det vill jag säga att det fortfarande inte är acceptabelt att ha begränsningar, exempelvis åldersgränser om syftet är oklart eller diskriminerar någon under åldersgränsen.

Det svåra med det hela blir att bevisa att lagen eller regeln diskriminerar någon.
Detta gör att jag och egentligen diskrimineringspolitiken överhuvudtaget behöver vara mer beroende av fakta och registrering. För att kunna lagstifta behöver man veta människornas möjligheter.

Jag vet inte om jag måste ta ställning till att en diskrimineringspolitik är beroende av mer fakta, forskning och bevis eller om jag kan vara nöjd med det vi har och när något dyker upp får man nypa till och slänga ner det i lagboken.

Oavsett kommer ni framöver se mig i allt större grad källhänvisa eller på något vis bevisa att det här är diskriminering.

Alla som sitter på fakta får gärna dela med sig till mig. Alla som vi samarbeta i min nya politiska inriktning i diskrimineringspolitiken är också varmt välkomna. Ett samarbete och stöd behövs för att vi ska kunna driva den här politiken endast fram till riksdagen.

// Jesper Ek

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar