Leta i den här bloggen

onsdag 24 juni 2015

Bekämpa diskrimineringen innan det sker - inte efter"Har du upplevt dig diskriminerad eller trakasserad? Eller vet du någon annan som har blivit det? Du kan vända dig till oss för att kostnadsfritt få råd och stöd i diskrimineringsärenden". Så lyder Humanitas och övriga diskrimineringsbyråer har liknande klang. Varken statligt (DO) eller privata försöker bekämpa diskriminering innan det sker. Man fokuserar endast på de utsatta. Nu på senare tider har vi även märkt vad det ger för effekter. Istället för att förhindra att diskriminering ska ske, ska vi skjuta tillbaka och öka diskrimineringen i lagkontext. Exempelvis kvotering.

Efter feministiska vågen under valrörelsen förra året har vi sett en vändning från riksdagen. I dag vill alla stora partier, både till höger och vänster, motverka diskriminering genom att diskriminera. Men det är inte heller något nytt, det har bara blivit mycket tydligare och allt fler medborgare börjar förstå vad för effekter förslagen ger och känner till hoten som skickas (länk till folkpartiets hot).

Diskrimineringen kan och kommer troligtvis fortsätta att öka bland de folkvalda tills de inser att det är inte de som utför diskrimineringen som är huvudproblemet, utan det som skapar dem. För ingen föds med att vara rasist, se ner på funktionshindrade, homosexuella eller troende. Ingen föds med att anse att ena könet är mer värt än det andra eller för den delen att diskriminera någon på grund av ålder är okej.


Diskriminering skapas av normer, normer skapas av staten. Normer från vad staten tillåter, vilket som tydliggörs i statens lagbok.

Det är där vi bör lägga fokuset, och det är där staten och våra diskrimineringsbyråer ofta begår ett misstag än idag.

Människor slutar inte diskriminera bara för att någon säger att de är dumma. Människor slutar inte diskriminera för att man gör samma sak tillbaka. Diskrimineringen minskas inte bara för att andra kallar dem för exempelvis rasister. Tvärtom kommer det bara att växa, eftersom de skapar två läger. "Vi mot dom"-tänk, mot dom som vi anser skapa just det tänket!

Om vi fortsätter att köra samma medicin tillbaka mot de som utför diskrimineringen kommer vår egna lagbok tillslut gå mot oss själva. Fortsätter det såhär kommer vi en dag inte känna igen vår lagbok i diskrimineringskapitlet. Kapitlet kommer utföra mer diskriminering än vad det är tänkt att skydda. Denna rädsla som de som utför diskrimineringen oftast sitter på ska man möta med respekt. Man måste ha en dialog även med dem och försöka skapa ett samhälle där vi kommer närmare varandra.
Vi ska inte bekämpa de som utför diskrimineringen utan det som skapar dem. Vi ska bekämpa diskrimineringen vi själva har skapat, vi ska bekämpa diskrimineringen innan det sker.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar