Leta i den här bloggen

tisdag 28 april 2015

Om att SATSA på mångfaldIdag försiggår ständig debatt om att satsningar på mångfald borde göras. Som senast idag (2015-04-28) skriver media om att Sveriges kommunikationsbyråer gör en kampanj med titeln ”Vem får synas i svensk reklam?” i syfte att påpeka brist på mångfald inom reklambranschen.
Men ska man verkligen SATSA på mångfald och vad innebär det?

Sveriges Kommunikationsbyråer har slumpmässigt gått igenom 700 utvalda reklamannonser från Sveriges tre största morgontidningar; Dagens Nyheter, Sydsvenskan och Göteborgs-Posten skriver P3 Nyheter.
I reklamannonserna var 58% var kvinnor, 94% av kvinnorna var smala och 87% av kvinnorna var vita och så här har det varit år efter år.
Till Metro (skriven av Aliva Forsberg Fierro 2015-04-28) säger Jessica Bjurström, vd på Sveriges Kommunikationsbyråer att det är ledsamt.
Artikeln fortsätter med att meddela att syftet bakom är att uppmärksamma under- och överrepresentation i svensk reklam. I reklamens värld är kvinna ung, en man i medelåldern och alla familjer är kärnfamiljer.

Sveriges Kommunikationsbyråer skriver själva att syftet bakom är att starta ett samtal om reklamens makt och ansvar i samhället och det kritiserar inte jag. Reklam har en stor påverkan av våra liv och livsvanor men synen på diskriminering och på satsning av mångfald har vi olika uppfattningar. Jag anser inte att det är problematiskt att man är vit, och ung. Att man är en kvinna utan funktionsnedsättning eller en far i en kärnfamilj. Problematiken ligger inte hur människor ser ut.
Nu när vi allt oftare börjar uppfatta det som problematiskt att man är en vit kvinna utan funktionsnedsättning har vi gått alldeles för långt. Anledningen bakom är bland annat vågen av tryck att satsa på mångfald.

Att öppet säga att man är för mångfaldsatsningar innebär att man indirekt säger öppet att man bryr sig om hudfärger och är för diskriminering. Mångfaldigt samhälle innebär att det finns en mix av alla våra hudfärger m.m. och hur skapar man då mångfald? Jo genom att bry sig om din hudfärg!
En satsning på mångfald innebär att man anställer eller tar in folk med en viss hudfärg. I Diskrimineringslagen står det att just det är strikt förbjudet.
Man kan inte säga att man vill skapa mångfald samtidigt som man inte bryr som om hudfärgen och är emot diskriminering. För mångfald fungerar endast när hudfärgen spelar roll och bryr man sig om någons hudfärg anser både jag och Sveriges Rikes Lag att det är diskriminering. Din hudfärg ska inte spela roll!

Jag vill inte med det här inlägget dölja reklambranschens diskriminering och prioriteringar. Jag tror att det är mycket möjligt att sådant försiggår. Skillnaden mellan mig och Sveriges Kommunikationsbyråer är just att jag vill inrikta mig på företagen som anställer och om de utför diskriminering. Om företagen inte diskriminerar kommer reklamen att representera folket automatiskt eftersom anställning inte sker utifrån utseendet. Och det borde ändå vara syftet, att motverka diskriminering. Inte attackera folk på grund av sitt utseende, det har vi gjort allt för länge och historien visar resultaten när man har brytt sig om folk utseende.

Nej tack till diskriminering. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar