Leta i den här bloggen

tisdag 28 april 2015

Om att SATSA på mångfaldIdag försiggår ständig debatt om att satsningar på mångfald borde göras. Som senast idag (2015-04-28) skriver media om att Sveriges kommunikationsbyråer gör en kampanj med titeln ”Vem får synas i svensk reklam?” i syfte att påpeka brist på mångfald inom reklambranschen.
Men ska man verkligen SATSA på mångfald och vad innebär det?

Sveriges Kommunikationsbyråer har slumpmässigt gått igenom 700 utvalda reklamannonser från Sveriges tre största morgontidningar; Dagens Nyheter, Sydsvenskan och Göteborgs-Posten skriver P3 Nyheter.
I reklamannonserna var 58% var kvinnor, 94% av kvinnorna var smala och 87% av kvinnorna var vita och så här har det varit år efter år.
Till Metro (skriven av Aliva Forsberg Fierro 2015-04-28) säger Jessica Bjurström, vd på Sveriges Kommunikationsbyråer att det är ledsamt.
Artikeln fortsätter med att meddela att syftet bakom är att uppmärksamma under- och överrepresentation i svensk reklam. I reklamens värld är kvinna ung, en man i medelåldern och alla familjer är kärnfamiljer.

Sveriges Kommunikationsbyråer skriver själva att syftet bakom är att starta ett samtal om reklamens makt och ansvar i samhället och det kritiserar inte jag. Reklam har en stor påverkan av våra liv och livsvanor men synen på diskriminering och på satsning av mångfald har vi olika uppfattningar. Jag anser inte att det är problematiskt att man är vit, och ung. Att man är en kvinna utan funktionsnedsättning eller en far i en kärnfamilj. Problematiken ligger inte hur människor ser ut.
Nu när vi allt oftare börjar uppfatta det som problematiskt att man är en vit kvinna utan funktionsnedsättning har vi gått alldeles för långt. Anledningen bakom är bland annat vågen av tryck att satsa på mångfald.

Att öppet säga att man är för mångfaldsatsningar innebär att man indirekt säger öppet att man bryr sig om hudfärger och är för diskriminering. Mångfaldigt samhälle innebär att det finns en mix av alla våra hudfärger m.m. och hur skapar man då mångfald? Jo genom att bry sig om din hudfärg!
En satsning på mångfald innebär att man anställer eller tar in folk med en viss hudfärg. I Diskrimineringslagen står det att just det är strikt förbjudet.
Man kan inte säga att man vill skapa mångfald samtidigt som man inte bryr som om hudfärgen och är emot diskriminering. För mångfald fungerar endast när hudfärgen spelar roll och bryr man sig om någons hudfärg anser både jag och Sveriges Rikes Lag att det är diskriminering. Din hudfärg ska inte spela roll!

Jag vill inte med det här inlägget dölja reklambranschens diskriminering och prioriteringar. Jag tror att det är mycket möjligt att sådant försiggår. Skillnaden mellan mig och Sveriges Kommunikationsbyråer är just att jag vill inrikta mig på företagen som anställer och om de utför diskriminering. Om företagen inte diskriminerar kommer reklamen att representera folket automatiskt eftersom anställning inte sker utifrån utseendet. Och det borde ändå vara syftet, att motverka diskriminering. Inte attackera folk på grund av sitt utseende, det har vi gjort allt för länge och historien visar resultaten när man har brytt sig om folk utseende.

Nej tack till diskriminering. 

onsdag 22 april 2015

Lagstifningarna som öka diskriminering börjar ge resultat

Skärmdump från SVTs reportage om vita bolag [2]

Allt fler arbetsgivare utnyttjar vår lagstiftning som ger företag möjlighet att diskriminera om det finns ett syfte bakom. Eller kan det vara av rädslan att bli stämplad som ett ojämställt företag som gör att allt fler hänger på?

I en artikel som publicerades i Eskilstuna-Kuriren idag (2015-04-22) skriver Joachim Sorbe om att allt fler tjejer söker till Tekniksprånget. Detta ses som mycket positivt trots att ingen anledning till varför nämns, utan är bara positivt att allt fler tjejer söker.
Alexandra Ridderstad som är verksamhetsansvarig för Tekniksprånget säger enligt artikeln att siffran är hög för att vara en tekniskt inriktning. Det säger hon är mycket positivt och över går sedan till att allt fler arbetsgivare vill fokusera på att anställa fler tjejer.

Nå, får man verkligen ha ett syfte att anställa någon utifrån kön?
Enligt diskrimineringslagen (2008:567) är lagens ända mål att motverka diskriminering och "främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön /../". Genom att läsa första stycket är svaret självklart nej. Både män och kvinnor ska ha samma chans i alla branscher, även där det finns ett dominerande kön.

Men för er som har orkat läst hela förut eller lite längre ner vet ni att det står bland annat om anställning såhär:

"9 § Diskriminering av arbetssökande eller arbetstagare är
förbjuden i fråga om arbetsmarknadspolitisk verksamhet och
arbetsförmedling utan offentligt uppdrag.
Förbudet hindrar dock inte
1. åtgärder som är ett led i strävanden att främja jämställdhet
mellan kvinnor och män eller lika rättigheter och möjligheter
oavsett etnisk tillhörighet /../"

Man får alltså diskriminera om man strävar efter jämställdhet. Jämställdhet är alltså enligt lagens mening 50/50. Att sträva efter jämställdhet är inte att man ska behandla båda könen lika utan upptäcka om något kön är i minoriteter och där av är i behov att lyfta. Detta styrks under också genom att debatten i riksdagen försiggår så. I ett tidigare inlägg (Folkpartiets hot: Diskriminera annars diskriminerar vi, 2015-04-07) jag har publicerat berättar jag om hur folkpartiet hotar företag att gå efter just 50/50 modellen. Det här kan mycket väl göra att allt fler företag går efter modellen för att det kommer bli så oavsett om de vill eller inte.
Att ha den känslan samtidigt som media trycker flertal gånger på börsbolag som har fler män än kvinnor [1][2] måste vara tufft för företagen. Blir man stämplad för att inte arbeta för jämställdhet enligt 50/50 modellen riskerar det stora förluster.

Av dessa anledningar tror jag mycket väl att företag känner rädsla mer än förståelse på vad de går med på. Företag spelar efter spelets regler, våra lagar. Diskriminerar våra lagar kommer företagen att utnyttja det. Diskriminerar företag sina anställda kommer även de anställda att börja diskriminera samhället i stort.
För att få ett diskrimineringsfritt land, och företag krävs det från början en lagbok som inte diskriminerar. En stat kan inte kräva att folket ska sluta diskriminera om staten gör det själv.


Källor:
[1] Näringslivstoppen: ”Feminist..? Jag tycker om kvinnor” - Publicerad 26 mars av Knut Kainz Rognerud
[2] Stor brist på mångfald i toppbolagens styrelser - Publicerad 25 februari av Katia Elliott http://www.svt.se/nyheter/inrikes/stor-brist-pa-mangfald-i-toppbolagens-styrelsertorsdag 9 april 2015

Eskilstuna Kommun glömmer att ”positivt” diskriminering är också diskriminering

Nya Pin Pointer på Fristadstorget

Under tre år ska Eskilstuna kommun fokusera på att få just funktionsnedsatta till arbetet. Målet är att 150 funktionsnedsatta ska få arbete och det ses som positivt, faktiskt lika positivt som om alla andra också skulle få ett arbete menar projektledaren Patrik Nilsson. Problematiken ur diskriminergssynpunkt är inte att kommunen vill få alla till arbete och ser att funktionsnedsatta har det extra tufft. Problematiken är lösningen som ger en dubbelmoral i diskrimineringsområdet för funktionsnedsatta. Lösningen innebär att 150 funktionsnedsatta ska få öronmärkta arbeten som reserveras. Med andra ord, enligt diskrimineringslagen innebär det att funktionsnedsatta ska diskrimineras.

Det kommunen glömmer bort är att den typen av diskriminering är också diskriminering, bara att den är omvänd. I det här fallet är det alla som inte har en funktionsnedsättning som drabbas.
Situationen för funktionsnedsatta har jag inga kommentarer om och hör inte hemma i den här debatten. Jag kritiserar kommunens ställning i diskrimineringsfrågan som visar brister, precis som lagstiftningen mot diskriminering på trovärdighet och FN:s regler där alla är lika mycket värda.

Det finns två alternativ för kommunen. Antingen möjliggöra all diskriminering mot funktionsnedsatta som gör er satsning möjlig samtidigt som ni bryter mot alla människors lika värde eller sätta motstånd mot all diskriminering mot funktionsnedsatta som skyddas i diskrimineringslagens första stycke och FN samt förhindrar både er och alla företag att diskriminera.

Kravet kanske låter svårt för er. Men snälla Eskilstuna Kommun.. Försök se alla människor som lika mycket värda.

tisdag 7 april 2015

Regeringen vill ha ett diskrimineringsfritt Sverige med diskrimineringSenast idag 07-04-2015 meddelade regeringen hur positivt det är med att diskriminera. Hur diskriminering gör samhället smartare och effektivare. Detta sades under debatten Interpellation 2014/15:354 av Robert Hannah (FP).

Diskriminering handlar inte om att stärka de svaga utan att ge alla människor samma möjlighet. Detta är något man måste tänka på när man både debatterar och lagstiftar. Just nu är vi på väg mot ett samhälle med ökad diskriminering i syfte med att minska diskrimineringen.
Idag fördes en debatt om jämställdhet och könsfördelning i riskdagen. Alla på talarlistan var för diskriminering. Fördelar var bland annat att kvinnors kompetens användes, att de blev yngre som kom in och effektivare.

Hillevi Larsson meddelar först att det är en fördelen med att diskriminera för att använda kvinnors kompetens. Vad gör det till en fördel? Menar Larsson att kvinnor är mer kompetenta? Nej, Larsson svarar snabbt att en kvinna har lika mycket kompetens som en man. Men då förstår jag inte fördelen. Om det är en fördel med kvinnors kompetens måste deras komponentens vara bättre/smartare eller annorlunda än männens. Det är tydligen inte så meddelar Larsson själv.

En annan fördel var att det gör att man även diskriminerar äldre. Detta ser Hillevi Larsson som en fördel trots att diskriminering mot äldre ökar enligt mätningarna från World Values Survey från 2010 till 2014. Hur kan det vara positivt att kvotera in endast kvinnor som oftast är yngre när diskrimineringen mot äldre ökar? Var inte självaste syftet att motarbeta diskriminering? Om det nu är på grund av att det är få kvinnor, varför ska inte lagstiftningen handla om unga kvinnor då detta är just en brist eller varför inte mörkhyade funktionsnedsatta homosexuella unga kvinnor? Vad är det som göra att jämställdhet är viktigare än övrig diskriminering? Anser regeringen att diskriminering som inte handlar om kön är mindre viktig?

Kvotering må vara effektiv på pappret men det är inte där vi ska fokusera. Vi ska inte fokusera på att bli skrytmånsar och visa världen hur bra land vi är på pappret utan vi behöver förändra ett beteende mot diskriminering. Att förändra ett sådant beteende tar långt tid. Det visar bland annat en studie, gjord av psykologen Phillippa Laly och publicerad i European Journal of Social Psychology 2009. Ett beteende ändrar man inte på en dag och att ändra en vana med att se ner på någon grupp tar tid och ska få göra.

Vi behöver långsiktiga lösningar och en samhällsförändring i sin helhet mot diskriminering. Vi behöver få folk kunna umgås med alla. Oavsett ålder, kön, funktionshinder, läggning m.m. Vi behöver få folk att acceptera alla och sluta diskriminera.
Sådana stora förändringar krävs för att minska diskrimineringen och för att folket ska kunna följa med behövs en lagbok fri från diskriminering, inte mer. 

Folkpartiets hot: Diskriminera annars diskriminerar vi

Bakgrunden är en skärmdump från riksdagens debatt 07-04-2015


FP är beredda enligt Robert Hannah att lagstifta om diskriminering om inte något snabbt händer. Men vad är det Folkpartiet vill ska hända? Jo att det ska framförallt bli fler kvinnor i börsbolagen. Att börsbolagen ska diskriminerar för att göra Sverige mer jämställt.
Hur kan det vara ett argument mot att minska diskrimineringen? Hur kan man se könen och meddela att de är få av ena och då är det fel?
Det är inte fel om ena könet har ett större intresse för att ha stora positioner. Det är inte heller fel om ena könet har ett större intresse för motorsport eller läppglans. Det är fel om någon i motsatt kön mot majoriteten inte får eller pressas undan på grund av sitt kön. Det är skillnaden mellan en diskrimineringsfri- och en diskriminerandelagstiftning.