Leta i den här bloggen

tisdag 31 mars 2015

Diskriminering behöver inga mellannamn


Om man är emot diskriminering har man ingen behov av andra namn i diskrimineringsområden som feminism, maskulinism, anti-rasist m.m. Människor ska inte ha ett behov att meddela att man stödjer alla mellannamn om man är emot diskriminering på riktigt. Det finns ingen tydlig nytta att meddela det om man kan direkt säga att man är emot diskriminering eftersom det ingår i alla områden.

Kan det vara så att människor som meddelar att de är feminister eller för jämställdhet, i själva verket inte är emot diskriminering?

Under många debatter på sociala nätverk och flera prenumerationer på ord i artiklar som klassas inom diskriminering har jag märkt att många inte står bakom diskriminering när man börjar rota lite i det. Något ännu tydligare ser man i diskrimineringslagen där man gör undantag i princip varje kapitel. Exempelvis står det ett flertal gånger att det är OK att diskriminera män och kvinnor om man har ett syfte med det. Syftet kan vara att arbeta för mer jämställdhet.

1. Varför ska man arbeta för just jämställdhet och inte emot diskriminering i sin helhet? Vad är det som gör att det är mer OK att diskriminera mellan könen än andra områden som vi klassar som diskriminering?

2. Vad är en bra anledning till att diskriminera just efter kön? Vad är det som gör att det blir mer jämställt genom att diskriminera? Och då syftar jag inte på pappret utan i praktiken? Vad är det som gör att det blir mer jämställt genom att diskriminera endast utifrån kön och inte läggning eller någon som har könsöverstigande identitet m.m?

För mig låter det helt oklart. Sådant kan mycket väl hända när man säger sig vara för jämställdhet. Man säger att det är diskriminering och använder den som en grund men när man använder diskriminering som grund i andra områden håller de sällan med. Detta är ett tydligt bevis att människor som kallar sig olika mellannamn inom diskriminering är i själva verket inte emot diskriminering utan använder det som ett slagord för att få sin vilja igenom.
Vi alla kan se skadorna de ha fått i vår lagbok.

Tillsammans kan vi bekämpa diskrimineringen. #ettordräcker // Jesper Ek

Länk till Diskrimineringslagen (2008:567)
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Diskrimineringslag-2008567_sfs-2008-567/

onsdag 25 mars 2015

Diskriminering i mindre betydelse när socialavgiften för unga minskade

Bakgrunden är en skärmdump från debatten i riksdagen den 25 mars

Det blev som sagt ett ja till minskade socialavgifter för unga (SfU10).
Ur ett diskrimineringsperspektiv är detta beslut både positivt och negativt.
Rabatten sänks från 26 till 23 år vilket gör att särlagen gäller färre. För att försöka avskaffa en lag som utför diskriminering är det positivt att färre ska drabbas. Det går självklart att förändra så det bör gälla alla men då förlorar lagen sitt syfte. Problematiken med just sådana lagar som gynnar människor med viss ålder och den sänks drabbas även äldre. De äldre som skulle behöva ha hjälp för att komma in i arbetslivet prioriteras inte. Även om de skulle precis ha avslutat sina studier (vilket är självaste poängen).

Debatten handlade ytterst lite om diskriminering. Ordet i sig användes inte men Lotta Finstorp (M) sa i sitt anförande bland annat;
“/../unga vuxna är självklart inte en homogen grupp /../ människor är olika och har olika behov av stöd och hjälp/../”.
Jag ser det otroligt positivt att sådant kommer fram och jag hoppas att jag kommer höra mer av det från Lotta samt övriga riksdagsledamöter. Min önskan är självklart att man sedan börjar följa sådant fullt ut och börjar följa de lagar man själva har lagstiftat. I det här fallet, ålderdiskriminering


För er som vill veta mer i detalj vad de nya bestämmelserna gäller kan ni se här: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/SfU10/

fredag 20 mars 2015

Diskriminering bland val av flaggdagar? nej tack


I Finland går debatt om att ha fler kvinnliga flaggdagar
När jämställdhetsprocessen går för långt. Vill införa fler kvinnliga flaggdagar på grund att det är fler män. Vad har det med jämställdhet?

OM det finns människor som hade en viktig del i landets utveckling och reform som borde ha en flaggdag så ska de få komma till. Ingen ska komma med på grund av att man har ett viss kön eller nekas på grund av det. Övrig diskriminering gäller även. Flaggdagar ska inte diskriminera. Uppfattar jag det rätt ska flaggdagar hylla. Hylla alla som har haft en viktig roll för landets utveckling och då finns det ingen plats för diskriminering.

tisdag 17 mars 2015

Ålderdiskriminering är också diskriminering


Jag som är emot diskriminering håller självklart med att man på grund av att man är EU-migrant inte ska nekas för kostnadsfri vård om majoriteten får det. Detta ser även konstigare ut då papperslösa får. Där håller jag med er Eva Olofsson (V) och Jessica Wetterling (V). Självklart ska lagar inte diskriminera och att inkludera EU-migranter är en lösning för att minska både utanförskap och diskriminering.


Frågan jag får i sådana debatter är, men de äldre då? Är de inte värda att hjälpa? Enligt lag i Sverige som riksdagen genomförde 2009 står det att man inte får diskriminera någon på grund av ålder. Gäller inte den lagen er och Sveriges lagar också? Åtminstone tycker jag att det borde. Ingen ska diskrimineras på grund av sin ålder oavsett om det är riket dom gör det eller en individ. 
Ni är på rätt spår angående diskriminering och det är positivt men ni måste se hela biten och om ni snackar om diskriminering måste ni vara medvetna om att då gäller det all slags diskriminering. Det är det som är det härliga med ordet.

// Jesper Ek


måndag 9 mars 2015

Nej Maria Chergui (V) & Joel Hamberg (V). Ett tjejhus skapar inte ett bättre samhälle för alla.

(Svar till Vänsterpartiets Maria Chergui och Joel Hamberg om debattartikeln "Ett Tjejhus behövs i Eskilstuna")
Idéen att locka fler kvinnor och endast unga kvinnor har jag inga kommentarer om. Jag sysslar varken med köns- eller åldersdiskriminering. Jag vill skapa en bättre värld för alla, för individen. 
Det som är problematiskt med ett tjejhus är åtminstone tre saker. 
1. Diskriminering 
Att ge en mötesplats till där endast unga kvinnor är diskriminerande.
2. Skapar diskriminering
När man särbehandlar ett kön leder det till mer diskriminering i samhället. 
3. Skapar ojämställdhet 
Mellan könen blir det ännu mer ojämställdhet. Att sära på könen vid en mötesplats leder till att ännu större oförståelse mellan könen skapas. Det blir ännu mer ojämställdhet än vad vi har idag. Vi särar redan på könen otroligt mycket och jag är ganska övertygad att könsdiskriminering skapas (precis som allt annat) när man har mindre förståelse för "andra sidan". 
Som ni vill påpeka så leder det tyvärr inte till ett mer jämställt samhälle. Kanske på pappret men jämställt sitter inom oss. Hur vi tänker. Hur vi agerar. Det är där vi ska fokusera om vi vill bekämpa diskriminering.