Leta i den här bloggen

fredag 27 november 2015

Bryr sig inte om kön - blev jämställdhetsnominerande

Nu blev det nog lite pinsamt här LRFs jämställdhetsakademi och Land Lantbruk. Ni nominerade just Bröderna Bengtsson som inte bryr sig ett dugg om kön. 


Årligen delar LRF ut ett pris för "Årets jämställda företag". Den är tänkt att gå till företag som bryter könsnormer och har en jämställd fördelning mellan kön i företaget. LRF vill upplysa kvinnor för enligt dem är det ett problemet när gröna näringar är för mansdominerat, skriver lantbruk.com


Men i år blev det tokigt när man stirrade sig blint på statistik. Företaget Bröderna Bengtsson AB skiljer inte på män och kvinnor som LRF vill att man ska göra. Företaget skulle kalla sig lika jämställt om det även var fler män än kvinnor som arbetade där eller tvärtom. För så här säger Bernt Bengtsson till lantbruk.com ;

"– Jag tänker inte i de termerna. Jag ser ingen skillnad på män och kvinnor på det sättet"

Lantbruk.com skriver även att företaget kände inte ens till priset innan, så lite bryr de sig om att gå efter 50/50 modellen som LRF vill.

LRFs ordförande Helena Jonsson säger till lantbruk.com att "Nästan hälften av företagen i de gröna näringarna drivs av kvinnor eller av en kvinna och en man. Och en majoritet av de som söker till naturbruksgymnasierna och andra lantbruksutbildningar är numera kvinnor."

Vilket understryker att när de nominerade Bröderna Bengtsson utgick de endast efter statistik. Allt annat var ointressant för LRF.

De strävar varken till jämställdhet eller har någon jämställdhetsplan som de följer. Företaget säger till lantbruk.com att de anställer efter en persons kvalifikationer, kompetens, intresse och förutsättningar. 

Vilket innebär att LRF borde egentligen kunnat nominera ett företag som är 100% manligt som gick efter samma mål. Men de gjorde de inte. LRF intresserade sig endast i Bröderna Bengtsson på grund av att de hade 3 anställda kvinnor och 3 anställda män.Bernt Bengtsson svarade det bra. De jobbar varken aktivt med könsdiskriminering eller tänker i dem termerna. Det viktigaste för företaget är att rätt person hamnar på rätt plats.

Det är ju självklart att företaget ska få jämställdhetspris enligt mig, men inte av dem anledningarna som den diskriminerande föreningen LRF gav er.

Fortsätt kämpa Bröderna Bengtsson, låt inte könsdiskriminerarna besegra er.

Bamsekram från Jesper Ek ---------------------------------
Källorna i klartext:

Vinnaren ska bryta könsnormer - Skriven av Helena Wennström

Bröderna Bengtsson skiljer inte på män och kvinnor - Skriven av Helena Wennström

torsdag 29 oktober 2015

Fru ordförande"Fru ordförande.
Under debatten i Kommunfullmäktige (KF) angående tjejhus svarade Yuri Silva (MP) att det behövs för att tjejerna ska kunna våga komma ner till fritidsgårdar. Silva drog även en parallell till just kommunfullmäktige där det sitter också få kvinnor.
Då undrar jag Silva, vill du då ha ett separat KF för kvinnor?
Jag drar den slutsatsen."

// Jesper Ek

tisdag 27 oktober 2015

Butiken hade åldersgräns på godis

Under en helt vanlig tisdag satte en butik 18-årsgräns på godis från Malaco.

Se deras reaktioner på den diskriminerande åldersgränsen här:


fredag 16 oktober 2015

Tänk om registrering efter kön var förbjudetVi hör dagligen om den feministiska jämställdhetsdebatten som baserar all sin fakta efter registrering efter kön. Men allt de vill i grund och botten är att kön inte ska spela roll. 

Men om kön inte ska spela någon roll och ska vara fel att utsätta någon efter diskriminering just på grund av kön, varför förbjuder vi inte registrering efter kön? 

Tänk om registrering efter kön var förbjudet internationellt och i svenska lagar med anledning till att var och en har rätt till sin integritet och skyddas mot ingripande i sitt privatliv, precis som andra diskrimineringsskyddade grupper.
Egentligen skulle inte lagen vara omöjlig att genomföra. För att utsätta någon för diskriminering går emot alla människors lika värde och att alla ska ha samma rättigheter.
Att behandlas lika är så grundläggande i en rättsstat och då skulle det vara genant att feminister och dagens media bryter ständigt mot den med statistik på män och kvinnor. Om feminister och media fortfarande skulle vilja basera sina argument för jämställdhet med olaglig och diskriminerande statistik, skulle det vara en brist på kunskap om gällande rätt eller en märklig människosyn som är orsaken?

Det man då skulle kunna fråga feminister, medier och andra om de verkligen förstår den centrala bakgrunden till varför de mänskliga rättigheterna över huvud taget existerar. De mänskliga rättigheterna handlar om att acceptera varje individ de fri- och rättigheter som man har rätt till.

Att skyddas mot diskriminering, åtskillnad eller indelning baserat på kön, är en fundamental princip. Att tillskriva en människas egenskaper eller beteende på grund av kön är irrelevant, och bör också vara olagligt. Var och en har rätt att behandlas lika inför lagen och rättsväsendet.

// Jesper Ek


Skrivit satirisk med en tanke på att kön bör inte spela någon roll. Varken i vardagen, samhället, lagen eller statistiken. Det är individen som bör ligga i fokus

Omskriven till stora delar från Christina Heilborn, Programchef på UNICEF Sverige
Länk här:

https://blog.unicef.se/2013/09/24/varfor-ar-det-forbjudet-med-registrering-pa-grund-av-etnicitet/

fredag 2 oktober 2015

Mångfald utan diskriminera, går det?

Idagens mångfaldigtänkande media hör man om och om igen betydelsen för framförallt könet, av någon anledning. Två snabba frågor, 1, varför är könet så otroligt mycket viktigare än allt annat av ETNISK mångfald? 2 Går det verkligen att skapa mångfald utan att diskriminera efter etniskt mångfald?

Svaret på första frågan kan inte jag själv svara på, eftersom jag står varken bakom diskriminering eller själv anser att det är okej att diskriminera för att lösa våra diskrimineringsproblem. Jag har också svårt att förstå hur det tänker utan att diskutera ytligt.
Det som kan göra det så enkelt att diskutera det är på grund av statistik. Det är det enklaste sättet att se skillnader på. Och då även enklaste sättet att se resultat på. Där av så är det en enkel lösning och utväg. Problematiken är att man tror att mångfalden skapas på grund av att man har ett viss kön. Man generaliserar att man på grund av att man har ett viss kön kommer man alltid vara på ett viss sätt, vilket inte är sant.[1]Alla som läser tidningar kan nog se hur det regnar in artiklar angående mångfald, men majoriteten utgår just efter just att mångfald innebär att vi måste räkna kön och hudfärg m.m. Det här är bara ett fåtal av de senaste artiklarna jag har fått till min mail:
http://www.expressen.se/gt/kronikorer/frida-boisen/vad-ar-det-med-makten-i-sverige/
http://www.resume.se/nyheter/artiklar/2015/09/29/morgonsvepet/
http://nyheter24.se/debatt/811856-gor-det-verkligen-sa-ont-att-stalla-sig-pa-de-utsattas-sida
http://www.sydostran.se/blekinge/jamstalldhet-kan-ge-tillvaxt/
http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article3930289.ece
http://www.fotbollskanalen.se/allsvenskan/tv-hammarby-i-jamstalldhetsprojekt-med-fn-vill-vara-med-och-forandra/


Går det inte att skapa mångfald utan att diskriminera? Men jovisst gör de det! Men det kräver att vi släpper fokuset på könet och hudfärg m.m. och sätter fokus på just, mångfald.

Det kräver att vi fokuserar mer på det som mångfald innebär. Erfarenhet, och personlighet. För att skapa mångfald behöver man bry sig om individen och se varje människa, inte grupper, människan. Man jämför erfarenhet och personlighet mellan individer och går efter de unika.

Frida skrev det bra. Vill man skapa mångfald ska man inte anställ människor efter utseende. Eller om de har samma bakgrund som du. Eller samma erfarenhet som du.

Men sedan snubblar Frida av egen kraft när Frida skriver direkt

"Enligt Statistiska centralbyrån hade år 2014 drygt två miljoner svenskar invandrarbakgrund." &
"Och ungefär hälften av vår befolkning är kvinnor. Fortfarande står vart tionde börsbolag utan en enda kvinna i styrelsen."

Hur var det nu med mångfald tänkandet?

Kom ihåg att
mångfald skapas efter erfarenhet och personlighet.
Etniskt mångfald skapas efter medfödda faktorer som är skyddade av diskrimineringslagen.

Jag står inte bakom en ökad diskriminering i samhället.
onsdag 9 september 2015

Är det verkligen så här vi vill bekämpa diskriminering?Hot, nervärderingar och "skämslistor". Kalla dem som inte går efter 50/50 modellen för ojämställda med enda fakta, att de har ett dominerande kön..

Är det verkligen så här vi vill bekämpa diskriminering? 


Hoten om kvotering som bland annat statsministern meddelade under hösten 2014 att om inte minst 40% är kvinnor innan 2016 kommer en tvångslagstiftning.

Uthängning där man skriver alla bolag som inte har minst 40% kvinnor och kallar dem för ord som ojämställda och diskriminerande med det som enda bakgrund, att de inte har minst 40% kvinnor..

Är det verkligen så här vi vill bekämpa diskriminering?

Det som försiggår nu är, som man t.o.m. öppen skriver, hot. Hot mot företag att börja diskriminera, annars kommer staten att göra det.

Hot mot att i större grad bry sig om kön, än att bry sig mindre.

Hot mot att om man strävar efter jämställdhet och diskrimienringsfritt företag på annat sätt än 50/50 modell kommer man bli uthängd och "pajkastad". Med enda bakgrund att de inte strävar efter 50/50!

VAKNA!

SE VAD SOM HÄNDER I VÅR DEMOKRATI

ÄR DET VERKLIGEN SÅ HÄR DU VILL BEKÄMPA DISKRIMINERING?


-------
Källa: http://www.expressen.se/dinapengar/hot-om-kvotering-har-fatt-effekt-i-styrelserna/

måndag 3 augusti 2015

Hur bra är likabehandlingsplanen?

Enligt lag i diskrimineringslagen (2008:567) ska alla utbildningar bedriva målinriktat arbete för att aktivt främja  lika rättigheter och möjligheter för alla som deltar i eller söker till verksamheten [1].

Och detta gäller oavsett

"kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell
läggning."


Vet inte om ni lade märke till vad självaste lagen, diskrimineringslagen "glömde"

Följande står i första stycket i Diskrimineringslagen:

"Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering
och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter
oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Lag (2014:958)."


Med andra ord är det okej enligt staten att diskriminerar någon på skolan efter könsöverskridande identitet eller uttryck och ålder, som lagens ändamål är till för att skydda. Tydligen finner staten ingen anledning att främja lika rättigheter och möjligheter just i utbildningssyfte, som är en mänsklig rättighet.

Så hur kan man har ett förtroende av en sådan grundläggande lag när den utesluter vissa som vanligtvis skyddas av lagen?

Ur den synvinkeln är det inte underlig att skolinspektionen (som har ansvaret) lämnar allvarlig kritik till många skolor och förskolor [2].

När målen är så vaga och dåligt förankrade är det, precis som skolinspektionen säger, ett allvarligt problem. En hel del skolor har endast kartlagt problemen, utan att åtgärda för att reda ut dem.

Utvärderingarna har till stora delar varit bristfällig, och det är viktigt att detta gäller utbildningar, utbildningar som till stora delar är skolplikt, där elever som utvecklas blir kränkta, utan större åtgärder görs.

Likabehandlingsplanen blir absolut en punkt på min lista "Diskriminering i lagar" och problem vi har i våra skolor med otydlighet.

Tills vidare innan riksdagen åtgärder problemet (riksdagen ändrade lagen senast 26 juni 2014) kan det vara bra att ni själva som går eller arbetar i skolor och övriga utbildningsverksamheter besvara följande frågor:
(tänk på att planen är till för alla i verksamheten, elever, lärare, föräldrar..)

Kartläggning: Hur ser det ut idag och finns det det några problem som vi måste komma till rätta med?

Målet: Vad är målet (både långsiktigt och kortsiktigt)/ vad vill vi uppnå?

Hur ska vi nå dit och vad måste göras?

Ansvarig: Vem ska göra det och vem är ansvarig för att det blir gjort?

Planering: När ska det göras och vad måste göras (aktiviteter)?
(Kan vara bra att göra en planering)


En likabehandlingsplan bör ligga på skolans hemsida. Om det inte gör, kontakta skolan, de är skyldiga att visa planen till berörda.

[1] Diskrimineringslagen (2008:567)
[2] Boken "Pedagogiskt Arbete" (2013) s.114 Av Matts Dahlkwist

// Jesper Ek söndag 19 juli 2015

Att jag blev så enspårig..

För några dagar sedan slog dig mig. Det är inte diskriminering att säga att ingen kvinna får göra det, att ingen ljushyad får göra det eller att ingen 3-åring får göra det.

Diskriminering är när någon inte får göra det trots att de skulle kunna göra det lika bra som alla andra eller kraven som är.

T.ex. är det inte diskriminering att ha åldersgräns om det finns bevis och fakta på att ingen under den ålder har möjlighet att exempelvis köra bil.

Diskriminering blir det om det nu skulle vara en person under den åldern som kunde köra bil lika bra eller bättre vad som krävs.

För mig kom det lite som en chock. Jag kunde inte fatta att jag fastnade i ett sådant enkelt spår. Att all åldersgränser är diskriminering, att all begränsningar på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning m.m. är diskriminering.

Diskriminering är när man begränsar någon trots ingen anledning finns.

Med det vill jag säga att det fortfarande inte är acceptabelt att ha begränsningar, exempelvis åldersgränser om syftet är oklart eller diskriminerar någon under åldersgränsen.

Det svåra med det hela blir att bevisa att lagen eller regeln diskriminerar någon.
Detta gör att jag och egentligen diskrimineringspolitiken överhuvudtaget behöver vara mer beroende av fakta och registrering. För att kunna lagstifta behöver man veta människornas möjligheter.

Jag vet inte om jag måste ta ställning till att en diskrimineringspolitik är beroende av mer fakta, forskning och bevis eller om jag kan vara nöjd med det vi har och när något dyker upp får man nypa till och slänga ner det i lagboken.

Oavsett kommer ni framöver se mig i allt större grad källhänvisa eller på något vis bevisa att det här är diskriminering.

Alla som sitter på fakta får gärna dela med sig till mig. Alla som vi samarbeta i min nya politiska inriktning i diskrimineringspolitiken är också varmt välkomna. Ett samarbete och stöd behövs för att vi ska kunna driva den här politiken endast fram till riksdagen.

// Jesper Ek

onsdag 24 juni 2015

Bekämpa diskrimineringen innan det sker - inte efter"Har du upplevt dig diskriminerad eller trakasserad? Eller vet du någon annan som har blivit det? Du kan vända dig till oss för att kostnadsfritt få råd och stöd i diskrimineringsärenden". Så lyder Humanitas och övriga diskrimineringsbyråer har liknande klang. Varken statligt (DO) eller privata försöker bekämpa diskriminering innan det sker. Man fokuserar endast på de utsatta. Nu på senare tider har vi även märkt vad det ger för effekter. Istället för att förhindra att diskriminering ska ske, ska vi skjuta tillbaka och öka diskrimineringen i lagkontext. Exempelvis kvotering.

Efter feministiska vågen under valrörelsen förra året har vi sett en vändning från riksdagen. I dag vill alla stora partier, både till höger och vänster, motverka diskriminering genom att diskriminera. Men det är inte heller något nytt, det har bara blivit mycket tydligare och allt fler medborgare börjar förstå vad för effekter förslagen ger och känner till hoten som skickas (länk till folkpartiets hot).

Diskrimineringen kan och kommer troligtvis fortsätta att öka bland de folkvalda tills de inser att det är inte de som utför diskrimineringen som är huvudproblemet, utan det som skapar dem. För ingen föds med att vara rasist, se ner på funktionshindrade, homosexuella eller troende. Ingen föds med att anse att ena könet är mer värt än det andra eller för den delen att diskriminera någon på grund av ålder är okej.


Diskriminering skapas av normer, normer skapas av staten. Normer från vad staten tillåter, vilket som tydliggörs i statens lagbok.

Det är där vi bör lägga fokuset, och det är där staten och våra diskrimineringsbyråer ofta begår ett misstag än idag.

Människor slutar inte diskriminera bara för att någon säger att de är dumma. Människor slutar inte diskriminera för att man gör samma sak tillbaka. Diskrimineringen minskas inte bara för att andra kallar dem för exempelvis rasister. Tvärtom kommer det bara att växa, eftersom de skapar två läger. "Vi mot dom"-tänk, mot dom som vi anser skapa just det tänket!

Om vi fortsätter att köra samma medicin tillbaka mot de som utför diskrimineringen kommer vår egna lagbok tillslut gå mot oss själva. Fortsätter det såhär kommer vi en dag inte känna igen vår lagbok i diskrimineringskapitlet. Kapitlet kommer utföra mer diskriminering än vad det är tänkt att skydda. Denna rädsla som de som utför diskrimineringen oftast sitter på ska man möta med respekt. Man måste ha en dialog även med dem och försöka skapa ett samhälle där vi kommer närmare varandra.
Vi ska inte bekämpa de som utför diskrimineringen utan det som skapar dem. Vi ska bekämpa diskrimineringen vi själva har skapat, vi ska bekämpa diskrimineringen innan det sker.

tisdag 26 maj 2015

Är du mellan 15-19 år och bor i Mark Kommun? Då är du mer värd än alla andra

Mark Kommun är inte unik på något vis. Åldersdiskriminering försiggår nog i alla kommuner inom kollektivtrafiken. Exempelvis kan jag ta min egen kommun som exempel som erbjuder sommarkort för unga billigare, årskort för 65+ som får rabatt, billigare för ungdomar under 25 att åka enkelresa osv. Det är vardagsmat för alla i kollektivtrafiken.

Sedan kommer ju frågan, är det rätt?
Självklart inte! På grund av din ålder ska du inte särbehandlas. Det har vi t.o.m gemensamt skrivit in i diskrimineringslagen. Varför ska vi göra undantag i det här läget?

Som många kanske redan vet så är jag emot diskriminering. Och för att inte endast klaga ska jag också nu framöver försöka komma med förslag.

Om någon politiker i Mark läser det här vill jag säga följande;

Kära politiker i Mark Kommun

Ni har nyligen beslutat att ungdomar mellan 15- och 19 år ska få åka gratis buss under sommaren. Att få åka kollektivtrafik kostnadsfritt tror jag inte många klagar på, förutom de som blir orättvis behandlade, endast på grund av sin ålder.
Vad är syftet med att låta ungdomar mellan 15-19 år ska få åka kostnadsfritt? Om det är för att eleverna ska ta sig till sitt sommarjobb rekommenderar jag att ni istället erbjuder alla som studerar och har ett sommarjobb ett kostnadsfritt busskort. Om det är meningen för alla som studerar, gör så då. Om det är meningen för alla som bor hemma hos sina föräldrar och inte har körkort, skriv så då! Det finns otroligt enkla sätt att undvika diskriminering och för mig är det rätt självklart att om man kan undvika diskriminering, ska man.

Till alla som bor i Mark samt egentligen alla i vårt land som åker kollektivtrafik och blir drabbad av dessa rabatter man får på grund av sin ålder, anmäl det till DO om det tas bort eller läggs till på grund av ekonomiskt skäl, som man gjorde i Göteborg.
Lagen tillåter särbehandling än idag i kollektivtrafiken men på Diskrimineringsombudsmannens hemsida står det "De generella undantagen ska tillämpas restriktivt och åldersgränser får inte enbart motiveras av ekonomiska skäl." 

Anmäler gör du här:
http://www.do.se/sv/Diskriminerad/Om-anmalan-till-DO/Att-anmala-diskriminering/Anmalningsblanketter/

Och det är samhällslivet som det handlar om i det här fallet.

söndag 10 maj 2015

Diskriminering i sportregler måste minimerasNär jag idag uppdaterade mina aviseringar från Google såg jag en intressant rubrik "Ska vi avskaffa damidrott nu?".
Jag har under en längre tid undrat att varför vi delar upp könen så mycket och så ofta samt tar de som självklara. Detta görs även om syftet är mindre klart.
Där av väcktes ett intresse att titta in och även om rubriken är lite skev så var slutstens i min favör. När det finns möjlighet för könen att vara under samma tak ska det försökas ordnas. Att avskaffa både dam- och herridrott är, som skribenten skriver det själv, "en utmärkt idé, ur ett jämställdhetsperspektiv".
Där av borde vi satsa mer på jämställda sporter än att lyfta dam- respektive herridrott (eller för den delen ungdomssport). Sporter som har möjlighet att bli fullt jämställda samt diskrimineringsfria är exempelvis, Snooker, motorsport, bowling, trav och övriga hästsporter, segling, brädspel, skytte,,, jaa, det finns en hel del sporter som enkelt kunde bli jämställda idag med stöd från en majoritet, men varför händer inget? Vad är det som förhindrar?

Varför vi har dam- och herrlag/idrotter i bollsporter, boxning, sprint och sporter där det kräver styrka har jag större förståelse för men det innebär inte att jag accepterar det. Men det är viktigt att kommentera att detta är just sporter som kräver styrka. Där av blir det de starkaste, skickligaste och/eller uthålligaste som hyllas. Det är sporter där man vill se kamp, man vill se blod, svett och tårar. Man vill se vad som är möjligt för en människa att klara av (exempelvis Bolt). Där av är det inte underligt att de svagare eller mindre skickligare inte prioriteras. Man vill se de hårdaste kamperna.
Ser man alla som människor och inte som män och kvinnor exempelvis blir det ganska tydligt om varför det oftast är så. Tuffa sporter för tuffa personer. Låt de starkaste få möta varandra, oavsett hudfärg, oavsett ålder, oavsett kön. Bara för att de starkaste får möta de starkaste betyder inte det att de svagare inte får spela. Alla ska få spela med alla. Och alla ska få spela mot alla. Det är så vi skapar gemenskap och minskar diskrimineringen. Vi måste även låta där det inte handlar om styrka .m.m att alla ska kunna möta varandra. Vi måste helt enkelt sluta särbehandla någon efter kön eller ålder och döma efter kvalifikationer. Har exempelvis Anette Norberg möjlighet att spela med bättre ska hon få göra det. Hennes kön ska inte begränsas eller vara beslutsfattande!

Vi har slutat att särbehandla någon efter hudfärg, när ska vi ta nästa steg?

// Jesper Ek

onsdag 6 maj 2015

Skippa åldersgräns på vattenskotrarRegeringen beslutade nyligen att nya regler för vem som ska få köra vattenskoter ska införas.
Något som jag reagerade på var att diskriminering ska även utföras, utan klarare anledning.
Åldersgräns ska införas och under "debatten" i riksdagen säger man att tuffa krav måste sättas. Att man måste kunna ta ansvar när man är vid sjös. Detta gör mig djup besviken av resultatet. Med andra ord menar man att människor med en viss ålder inte kan ta ansvar. Man drar alla över samma kant oavsett om man kan eller inte kan ta ansvar. Varför räcker det inte med tuffare regler? Varför måste ni också bestraffa en hel grupp också?

Sådana lösningar är inte ovanliga. Sådana lösningar är det redan på mycket när det gäller ansvar. De andra fordonen har det och även rösträtten har det.

Om man begränsar någon efter ålder handlar det inte om ansvar, det handlar om diskriminering.

Ja tack till en diskrimineringsfri lagbok.
Ja till en rätt lagbok som inte utför diskriminering.

// Jesper Ek

Källa: riksdagen.se TU11 Sjöfartsfrågor

tisdag 28 april 2015

Om att SATSA på mångfaldIdag försiggår ständig debatt om att satsningar på mångfald borde göras. Som senast idag (2015-04-28) skriver media om att Sveriges kommunikationsbyråer gör en kampanj med titeln ”Vem får synas i svensk reklam?” i syfte att påpeka brist på mångfald inom reklambranschen.
Men ska man verkligen SATSA på mångfald och vad innebär det?

Sveriges Kommunikationsbyråer har slumpmässigt gått igenom 700 utvalda reklamannonser från Sveriges tre största morgontidningar; Dagens Nyheter, Sydsvenskan och Göteborgs-Posten skriver P3 Nyheter.
I reklamannonserna var 58% var kvinnor, 94% av kvinnorna var smala och 87% av kvinnorna var vita och så här har det varit år efter år.
Till Metro (skriven av Aliva Forsberg Fierro 2015-04-28) säger Jessica Bjurström, vd på Sveriges Kommunikationsbyråer att det är ledsamt.
Artikeln fortsätter med att meddela att syftet bakom är att uppmärksamma under- och överrepresentation i svensk reklam. I reklamens värld är kvinna ung, en man i medelåldern och alla familjer är kärnfamiljer.

Sveriges Kommunikationsbyråer skriver själva att syftet bakom är att starta ett samtal om reklamens makt och ansvar i samhället och det kritiserar inte jag. Reklam har en stor påverkan av våra liv och livsvanor men synen på diskriminering och på satsning av mångfald har vi olika uppfattningar. Jag anser inte att det är problematiskt att man är vit, och ung. Att man är en kvinna utan funktionsnedsättning eller en far i en kärnfamilj. Problematiken ligger inte hur människor ser ut.
Nu när vi allt oftare börjar uppfatta det som problematiskt att man är en vit kvinna utan funktionsnedsättning har vi gått alldeles för långt. Anledningen bakom är bland annat vågen av tryck att satsa på mångfald.

Att öppet säga att man är för mångfaldsatsningar innebär att man indirekt säger öppet att man bryr sig om hudfärger och är för diskriminering. Mångfaldigt samhälle innebär att det finns en mix av alla våra hudfärger m.m. och hur skapar man då mångfald? Jo genom att bry sig om din hudfärg!
En satsning på mångfald innebär att man anställer eller tar in folk med en viss hudfärg. I Diskrimineringslagen står det att just det är strikt förbjudet.
Man kan inte säga att man vill skapa mångfald samtidigt som man inte bryr som om hudfärgen och är emot diskriminering. För mångfald fungerar endast när hudfärgen spelar roll och bryr man sig om någons hudfärg anser både jag och Sveriges Rikes Lag att det är diskriminering. Din hudfärg ska inte spela roll!

Jag vill inte med det här inlägget dölja reklambranschens diskriminering och prioriteringar. Jag tror att det är mycket möjligt att sådant försiggår. Skillnaden mellan mig och Sveriges Kommunikationsbyråer är just att jag vill inrikta mig på företagen som anställer och om de utför diskriminering. Om företagen inte diskriminerar kommer reklamen att representera folket automatiskt eftersom anställning inte sker utifrån utseendet. Och det borde ändå vara syftet, att motverka diskriminering. Inte attackera folk på grund av sitt utseende, det har vi gjort allt för länge och historien visar resultaten när man har brytt sig om folk utseende.

Nej tack till diskriminering. 

onsdag 22 april 2015

Lagstifningarna som öka diskriminering börjar ge resultat

Skärmdump från SVTs reportage om vita bolag [2]

Allt fler arbetsgivare utnyttjar vår lagstiftning som ger företag möjlighet att diskriminera om det finns ett syfte bakom. Eller kan det vara av rädslan att bli stämplad som ett ojämställt företag som gör att allt fler hänger på?

I en artikel som publicerades i Eskilstuna-Kuriren idag (2015-04-22) skriver Joachim Sorbe om att allt fler tjejer söker till Tekniksprånget. Detta ses som mycket positivt trots att ingen anledning till varför nämns, utan är bara positivt att allt fler tjejer söker.
Alexandra Ridderstad som är verksamhetsansvarig för Tekniksprånget säger enligt artikeln att siffran är hög för att vara en tekniskt inriktning. Det säger hon är mycket positivt och över går sedan till att allt fler arbetsgivare vill fokusera på att anställa fler tjejer.

Nå, får man verkligen ha ett syfte att anställa någon utifrån kön?
Enligt diskrimineringslagen (2008:567) är lagens ända mål att motverka diskriminering och "främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön /../". Genom att läsa första stycket är svaret självklart nej. Både män och kvinnor ska ha samma chans i alla branscher, även där det finns ett dominerande kön.

Men för er som har orkat läst hela förut eller lite längre ner vet ni att det står bland annat om anställning såhär:

"9 § Diskriminering av arbetssökande eller arbetstagare är
förbjuden i fråga om arbetsmarknadspolitisk verksamhet och
arbetsförmedling utan offentligt uppdrag.
Förbudet hindrar dock inte
1. åtgärder som är ett led i strävanden att främja jämställdhet
mellan kvinnor och män eller lika rättigheter och möjligheter
oavsett etnisk tillhörighet /../"

Man får alltså diskriminera om man strävar efter jämställdhet. Jämställdhet är alltså enligt lagens mening 50/50. Att sträva efter jämställdhet är inte att man ska behandla båda könen lika utan upptäcka om något kön är i minoriteter och där av är i behov att lyfta. Detta styrks under också genom att debatten i riksdagen försiggår så. I ett tidigare inlägg (Folkpartiets hot: Diskriminera annars diskriminerar vi, 2015-04-07) jag har publicerat berättar jag om hur folkpartiet hotar företag att gå efter just 50/50 modellen. Det här kan mycket väl göra att allt fler företag går efter modellen för att det kommer bli så oavsett om de vill eller inte.
Att ha den känslan samtidigt som media trycker flertal gånger på börsbolag som har fler män än kvinnor [1][2] måste vara tufft för företagen. Blir man stämplad för att inte arbeta för jämställdhet enligt 50/50 modellen riskerar det stora förluster.

Av dessa anledningar tror jag mycket väl att företag känner rädsla mer än förståelse på vad de går med på. Företag spelar efter spelets regler, våra lagar. Diskriminerar våra lagar kommer företagen att utnyttja det. Diskriminerar företag sina anställda kommer även de anställda att börja diskriminera samhället i stort.
För att få ett diskrimineringsfritt land, och företag krävs det från början en lagbok som inte diskriminerar. En stat kan inte kräva att folket ska sluta diskriminera om staten gör det själv.


Källor:
[1] Näringslivstoppen: ”Feminist..? Jag tycker om kvinnor” - Publicerad 26 mars av Knut Kainz Rognerud
[2] Stor brist på mångfald i toppbolagens styrelser - Publicerad 25 februari av Katia Elliott http://www.svt.se/nyheter/inrikes/stor-brist-pa-mangfald-i-toppbolagens-styrelsertorsdag 9 april 2015

Eskilstuna Kommun glömmer att ”positivt” diskriminering är också diskriminering

Nya Pin Pointer på Fristadstorget

Under tre år ska Eskilstuna kommun fokusera på att få just funktionsnedsatta till arbetet. Målet är att 150 funktionsnedsatta ska få arbete och det ses som positivt, faktiskt lika positivt som om alla andra också skulle få ett arbete menar projektledaren Patrik Nilsson. Problematiken ur diskriminergssynpunkt är inte att kommunen vill få alla till arbete och ser att funktionsnedsatta har det extra tufft. Problematiken är lösningen som ger en dubbelmoral i diskrimineringsområdet för funktionsnedsatta. Lösningen innebär att 150 funktionsnedsatta ska få öronmärkta arbeten som reserveras. Med andra ord, enligt diskrimineringslagen innebär det att funktionsnedsatta ska diskrimineras.

Det kommunen glömmer bort är att den typen av diskriminering är också diskriminering, bara att den är omvänd. I det här fallet är det alla som inte har en funktionsnedsättning som drabbas.
Situationen för funktionsnedsatta har jag inga kommentarer om och hör inte hemma i den här debatten. Jag kritiserar kommunens ställning i diskrimineringsfrågan som visar brister, precis som lagstiftningen mot diskriminering på trovärdighet och FN:s regler där alla är lika mycket värda.

Det finns två alternativ för kommunen. Antingen möjliggöra all diskriminering mot funktionsnedsatta som gör er satsning möjlig samtidigt som ni bryter mot alla människors lika värde eller sätta motstånd mot all diskriminering mot funktionsnedsatta som skyddas i diskrimineringslagens första stycke och FN samt förhindrar både er och alla företag att diskriminera.

Kravet kanske låter svårt för er. Men snälla Eskilstuna Kommun.. Försök se alla människor som lika mycket värda.

tisdag 7 april 2015

Regeringen vill ha ett diskrimineringsfritt Sverige med diskrimineringSenast idag 07-04-2015 meddelade regeringen hur positivt det är med att diskriminera. Hur diskriminering gör samhället smartare och effektivare. Detta sades under debatten Interpellation 2014/15:354 av Robert Hannah (FP).

Diskriminering handlar inte om att stärka de svaga utan att ge alla människor samma möjlighet. Detta är något man måste tänka på när man både debatterar och lagstiftar. Just nu är vi på väg mot ett samhälle med ökad diskriminering i syfte med att minska diskrimineringen.
Idag fördes en debatt om jämställdhet och könsfördelning i riskdagen. Alla på talarlistan var för diskriminering. Fördelar var bland annat att kvinnors kompetens användes, att de blev yngre som kom in och effektivare.

Hillevi Larsson meddelar först att det är en fördelen med att diskriminera för att använda kvinnors kompetens. Vad gör det till en fördel? Menar Larsson att kvinnor är mer kompetenta? Nej, Larsson svarar snabbt att en kvinna har lika mycket kompetens som en man. Men då förstår jag inte fördelen. Om det är en fördel med kvinnors kompetens måste deras komponentens vara bättre/smartare eller annorlunda än männens. Det är tydligen inte så meddelar Larsson själv.

En annan fördel var att det gör att man även diskriminerar äldre. Detta ser Hillevi Larsson som en fördel trots att diskriminering mot äldre ökar enligt mätningarna från World Values Survey från 2010 till 2014. Hur kan det vara positivt att kvotera in endast kvinnor som oftast är yngre när diskrimineringen mot äldre ökar? Var inte självaste syftet att motarbeta diskriminering? Om det nu är på grund av att det är få kvinnor, varför ska inte lagstiftningen handla om unga kvinnor då detta är just en brist eller varför inte mörkhyade funktionsnedsatta homosexuella unga kvinnor? Vad är det som göra att jämställdhet är viktigare än övrig diskriminering? Anser regeringen att diskriminering som inte handlar om kön är mindre viktig?

Kvotering må vara effektiv på pappret men det är inte där vi ska fokusera. Vi ska inte fokusera på att bli skrytmånsar och visa världen hur bra land vi är på pappret utan vi behöver förändra ett beteende mot diskriminering. Att förändra ett sådant beteende tar långt tid. Det visar bland annat en studie, gjord av psykologen Phillippa Laly och publicerad i European Journal of Social Psychology 2009. Ett beteende ändrar man inte på en dag och att ändra en vana med att se ner på någon grupp tar tid och ska få göra.

Vi behöver långsiktiga lösningar och en samhällsförändring i sin helhet mot diskriminering. Vi behöver få folk kunna umgås med alla. Oavsett ålder, kön, funktionshinder, läggning m.m. Vi behöver få folk att acceptera alla och sluta diskriminera.
Sådana stora förändringar krävs för att minska diskrimineringen och för att folket ska kunna följa med behövs en lagbok fri från diskriminering, inte mer. 

Folkpartiets hot: Diskriminera annars diskriminerar vi

Bakgrunden är en skärmdump från riksdagens debatt 07-04-2015


FP är beredda enligt Robert Hannah att lagstifta om diskriminering om inte något snabbt händer. Men vad är det Folkpartiet vill ska hända? Jo att det ska framförallt bli fler kvinnor i börsbolagen. Att börsbolagen ska diskriminerar för att göra Sverige mer jämställt.
Hur kan det vara ett argument mot att minska diskrimineringen? Hur kan man se könen och meddela att de är få av ena och då är det fel?
Det är inte fel om ena könet har ett större intresse för att ha stora positioner. Det är inte heller fel om ena könet har ett större intresse för motorsport eller läppglans. Det är fel om någon i motsatt kön mot majoriteten inte får eller pressas undan på grund av sitt kön. Det är skillnaden mellan en diskrimineringsfri- och en diskriminerandelagstiftning. 

tisdag 31 mars 2015

Diskriminering behöver inga mellannamn


Om man är emot diskriminering har man ingen behov av andra namn i diskrimineringsområden som feminism, maskulinism, anti-rasist m.m. Människor ska inte ha ett behov att meddela att man stödjer alla mellannamn om man är emot diskriminering på riktigt. Det finns ingen tydlig nytta att meddela det om man kan direkt säga att man är emot diskriminering eftersom det ingår i alla områden.

Kan det vara så att människor som meddelar att de är feminister eller för jämställdhet, i själva verket inte är emot diskriminering?

Under många debatter på sociala nätverk och flera prenumerationer på ord i artiklar som klassas inom diskriminering har jag märkt att många inte står bakom diskriminering när man börjar rota lite i det. Något ännu tydligare ser man i diskrimineringslagen där man gör undantag i princip varje kapitel. Exempelvis står det ett flertal gånger att det är OK att diskriminera män och kvinnor om man har ett syfte med det. Syftet kan vara att arbeta för mer jämställdhet.

1. Varför ska man arbeta för just jämställdhet och inte emot diskriminering i sin helhet? Vad är det som gör att det är mer OK att diskriminera mellan könen än andra områden som vi klassar som diskriminering?

2. Vad är en bra anledning till att diskriminera just efter kön? Vad är det som gör att det blir mer jämställt genom att diskriminera? Och då syftar jag inte på pappret utan i praktiken? Vad är det som gör att det blir mer jämställt genom att diskriminera endast utifrån kön och inte läggning eller någon som har könsöverstigande identitet m.m?

För mig låter det helt oklart. Sådant kan mycket väl hända när man säger sig vara för jämställdhet. Man säger att det är diskriminering och använder den som en grund men när man använder diskriminering som grund i andra områden håller de sällan med. Detta är ett tydligt bevis att människor som kallar sig olika mellannamn inom diskriminering är i själva verket inte emot diskriminering utan använder det som ett slagord för att få sin vilja igenom.
Vi alla kan se skadorna de ha fått i vår lagbok.

Tillsammans kan vi bekämpa diskrimineringen. #ettordräcker // Jesper Ek

Länk till Diskrimineringslagen (2008:567)
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Diskrimineringslag-2008567_sfs-2008-567/

onsdag 25 mars 2015

Diskriminering i mindre betydelse när socialavgiften för unga minskade

Bakgrunden är en skärmdump från debatten i riksdagen den 25 mars

Det blev som sagt ett ja till minskade socialavgifter för unga (SfU10).
Ur ett diskrimineringsperspektiv är detta beslut både positivt och negativt.
Rabatten sänks från 26 till 23 år vilket gör att särlagen gäller färre. För att försöka avskaffa en lag som utför diskriminering är det positivt att färre ska drabbas. Det går självklart att förändra så det bör gälla alla men då förlorar lagen sitt syfte. Problematiken med just sådana lagar som gynnar människor med viss ålder och den sänks drabbas även äldre. De äldre som skulle behöva ha hjälp för att komma in i arbetslivet prioriteras inte. Även om de skulle precis ha avslutat sina studier (vilket är självaste poängen).

Debatten handlade ytterst lite om diskriminering. Ordet i sig användes inte men Lotta Finstorp (M) sa i sitt anförande bland annat;
“/../unga vuxna är självklart inte en homogen grupp /../ människor är olika och har olika behov av stöd och hjälp/../”.
Jag ser det otroligt positivt att sådant kommer fram och jag hoppas att jag kommer höra mer av det från Lotta samt övriga riksdagsledamöter. Min önskan är självklart att man sedan börjar följa sådant fullt ut och börjar följa de lagar man själva har lagstiftat. I det här fallet, ålderdiskriminering


För er som vill veta mer i detalj vad de nya bestämmelserna gäller kan ni se här: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/SfU10/

fredag 20 mars 2015

Diskriminering bland val av flaggdagar? nej tack


I Finland går debatt om att ha fler kvinnliga flaggdagar
När jämställdhetsprocessen går för långt. Vill införa fler kvinnliga flaggdagar på grund att det är fler män. Vad har det med jämställdhet?

OM det finns människor som hade en viktig del i landets utveckling och reform som borde ha en flaggdag så ska de få komma till. Ingen ska komma med på grund av att man har ett viss kön eller nekas på grund av det. Övrig diskriminering gäller även. Flaggdagar ska inte diskriminera. Uppfattar jag det rätt ska flaggdagar hylla. Hylla alla som har haft en viktig roll för landets utveckling och då finns det ingen plats för diskriminering.

tisdag 17 mars 2015

Ålderdiskriminering är också diskriminering


Jag som är emot diskriminering håller självklart med att man på grund av att man är EU-migrant inte ska nekas för kostnadsfri vård om majoriteten får det. Detta ser även konstigare ut då papperslösa får. Där håller jag med er Eva Olofsson (V) och Jessica Wetterling (V). Självklart ska lagar inte diskriminera och att inkludera EU-migranter är en lösning för att minska både utanförskap och diskriminering.


Frågan jag får i sådana debatter är, men de äldre då? Är de inte värda att hjälpa? Enligt lag i Sverige som riksdagen genomförde 2009 står det att man inte får diskriminera någon på grund av ålder. Gäller inte den lagen er och Sveriges lagar också? Åtminstone tycker jag att det borde. Ingen ska diskrimineras på grund av sin ålder oavsett om det är riket dom gör det eller en individ. 
Ni är på rätt spår angående diskriminering och det är positivt men ni måste se hela biten och om ni snackar om diskriminering måste ni vara medvetna om att då gäller det all slags diskriminering. Det är det som är det härliga med ordet.

// Jesper Ek


måndag 9 mars 2015

Nej Maria Chergui (V) & Joel Hamberg (V). Ett tjejhus skapar inte ett bättre samhälle för alla.

(Svar till Vänsterpartiets Maria Chergui och Joel Hamberg om debattartikeln "Ett Tjejhus behövs i Eskilstuna")
Idéen att locka fler kvinnor och endast unga kvinnor har jag inga kommentarer om. Jag sysslar varken med köns- eller åldersdiskriminering. Jag vill skapa en bättre värld för alla, för individen. 
Det som är problematiskt med ett tjejhus är åtminstone tre saker. 
1. Diskriminering 
Att ge en mötesplats till där endast unga kvinnor är diskriminerande.
2. Skapar diskriminering
När man särbehandlar ett kön leder det till mer diskriminering i samhället. 
3. Skapar ojämställdhet 
Mellan könen blir det ännu mer ojämställdhet. Att sära på könen vid en mötesplats leder till att ännu större oförståelse mellan könen skapas. Det blir ännu mer ojämställdhet än vad vi har idag. Vi särar redan på könen otroligt mycket och jag är ganska övertygad att könsdiskriminering skapas (precis som allt annat) när man har mindre förståelse för "andra sidan". 
Som ni vill påpeka så leder det tyvärr inte till ett mer jämställt samhälle. Kanske på pappret men jämställt sitter inom oss. Hur vi tänker. Hur vi agerar. Det är där vi ska fokusera om vi vill bekämpa diskriminering.